Образование
10.2014 г.Сертифициран медиатор съгласно Закона за медиацията
10.1993 – 03.1999 г.Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Професионален опит
От 06.2016 г.Адвокат в Адвокатска кантора Д-р Мирослава Христова
06.2012 – 06.2016 г.Главен юрисконсулт в „Кардиф Животозастраховане“ и „Кардиф Общо застраховане“, Клонове  България (част от Финансова група БНП Париба)
11.2007 – 06.2012 г.Главен юрисконсулт в „Германос Телеком България“ ЕАД
10.2003 – 11.2007 г.Старши и Главен юрисконсулт в Банка ДСК, Централен офис
05.2001 – 10.2003 г.Юрисконсулт в Комисия за финансов надзор
03.2000 – 03.2001 г.Стажант в Софийски градски съд (София, България)

 

Сфери на дейност
Търговско и дружествено право, Вещно право, Застрахователно право, Договорно право, Трудово право, Конкурентно право

 

Език
Български, Английски