Образование
2007 – 2012 г.Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Професионален опит
От 2014 г.Юрисконсулт в Адвокатската кантора на Д-р Мирослава Христова
2013 – 2014 г.Юрисконсулт в „Космо България Мобайл“ ЕАД (сега: „Теленор България“ ЕАД)
2010 – 2013 г.Стипендиант в Правен отдел на „Космо България Мобайл“ ЕАД (сега: „Теленор България“ ЕАД)
2010 – 2011 г.Стажант по стажантска програма на Софийски районен съд и Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ“

 

Сфери на дейност
 Търговско и договорно право, Трудово право, Вещно право

 

Езици
Български, Английски