Образование и членства
10.2017 – 06.2019 г.Специализация „Европейско и международно икономическо право“ към Юридическия факултет на Виенския Университет
Придобита степен: Master of Laws (LL.M)
28.08.2017 г.Вписване в регистъра на представителите по индустриална собственост към Българското Патентно ведомство (за марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели)
10.2005 – 06.2010 г.Докторантура и получена докторска степен по правни науки в Юридическия факултет на Виенския Университет, Австрия
Тема на докторската дисертацията: „Българското дружество с ограничена отговорност от гледна точка на австрийския инвеститор“
03.2002 – 04.2002 г.Специализация в областта на сравнителното право в Международна асоциация по Сравнително право, Международен факултет по сравнително право, Страсбург, Франция
10.1995 – 03.2001 г.Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Професионален опит
От 01.03.2013 г.Основаване и ръководене на Адвокатска кантора Д-р Мирослава Христова
02.2011 – 02.2013 г.Асоцииран адвокат към Виенската адвокатска кантора Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, бюро София
11.2007 – 01.2011 г.Старши асоцииран адвокат в немската адвокатска кантора Rödl & Partner, бюро София
06.2002 – 10.2007 г.Адвокат и партньор в Адвокатска кантора „Деньо Проданов“ в София, България
02.06.2002 г.Вписване като адвокат в Софийска адвокатска колегия
05.2001 – 05.2002 г.Стажант в реномирани адвокатски кантори в София, България
08.1998 – 05.2002 г.Стажант в Софийски градски съд (София, България)

 

Сфери на дейност
Търговско право и Дружествено право; Всеобхватна правна помощ и сътрудничество на немскоговорящи инвеститори при експандирането им и цялостното развитие на дейността им в България; Пълно правно обслужване на инвеститори във всички правни сфери; Преобразуване на търговски дружества; Вещно право, Обезпечения, Трудово право, Защита на конкуренцията и картелно право, Данъчно право, Устройство на територията и строително право.

 

Език
Български, Немски, Английски

Публикации

Клиентите за адв. д-р Мирослава Христова, LL.M (Виена)