Slide background
Slide background

Адвокатска кантората Д-р Мирослава Христова работи предимно с корпоративни клиенти - малки, средни и големи предприятия, като предлага пълно правно обслужване. Нашата дейност е ориентирана основно към чуждестранни немскоезични корпоративни клиенти.

Успехът на кантората се дължи както на високия професионализъм и желание за работа на членовете на екипа, така и на задълбоченото познаване на всеки детайл от бизнеса, интересите и нуждите на клиентите, което ни позволява да предложим винаги конкретно, прагматично и работещо решение при всеки казус.

Доверието, което ни гласуват нашите клиенти и очакванията за безупречно свършена работа, са мотивиращият фактор, който ни кара да се развиваме и усъвършенстваме всеки ден, полагайки максимални усилия и старание не само в големите проекти, но и в ежедневното правно обслужване на всеки един клиент.