Slide background

Нашата адвокатска кантора предлага широки възможности за професионално развитие в широк диапазон от направления в сферата на правото, както и предизвикателство за работа с реномирани чуждестранни клиенти, заедно с екип от опитни професионалисти.

Необходими качества и умения на кандидатите:

  • отлична теоретична подготовка и широки юридически познания;
  • отлично владеене на немски или английски език;
  • минимален юридически стаж - 2 год.;
  • способност за работа в екип.

Бихме се радвали да ни изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо на следния адрес: office@recht.bg

Ако имаме интерес към Вашата кандидатура, ние ще се свържем с Вас.

* С изпращане на кандидатурата си или други документи и информации, които съдържат лични данни, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Адвокатска кантора „Д-р Мирослава Христова“ при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство.