Skip to content

Нашият блог

Тук можете да се информирате за развитието и текущите промени в законодателството или да прочетете избрани и интересни съдебни решения, които са важни за икономическото и правното развитие на България. Можете също да се запознаете с нашите публикации и да научите новocти от нашия офис.

Публикации

Новини

Законови изисквания за намаление на цените

Статия за законовите правила и ограничения относно намалението на цени, с които търговците на дребно задължително следва да се съобразяват.

Актуални законодателни промени в уредбата на трудовите правоотношения в България

Статията обобщава накратко промените в уредбата на трудовите правоотношения, възникнали вследствие на законодателните промени.

Транспониране на Whistleblower directive в България

"Whistleblowing" е термин, с който се описва докладването на злоупотреби в компании, организации или държавни администрации.

Забрана за извършване на конкурентна дейност от съдружник в ООД

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е предпочитана дружествена форма за упражняване на търговска дейност в България.