Skip to content

Новини

Новата нормативна уредба относно защита на лицата, подаващи сигнали

Новата нормативна уредба относно защита на лицата, подаващи сигнали и публично оповестяващи информация за нарушаване на правото на Европейския съюз и българското законодателство
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

Законови изисквания за намаление на цените

Статия за законовите правила и ограничения относно намалението на цени, с които търговците на дребно задължително следва да се съобразяват.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

Актуални законодателни промени в уредбата на трудовите правоотношения в България

Статията обобщава накратко промените в уредбата на трудовите правоотношения, възникнали вследствие на законодателните промени.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

Транспониране на Whistleblower directive в България

"Whistleblowing" е термин, с който се описва докладването на злоупотреби в компании, организации или държавни администрации.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ