Skip to content

Новини

Законови изисквания за намаление на цените

Статия за законовите правила и ограничения относно намалението на цени, с които търговците на дребно задължително следва да се съобразяват.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

Актуални законодателни промени в уредбата на трудовите правоотношения в България

Статията обобщава накратко промените в уредбата на трудовите правоотношения, възникнали вследствие на законодателните промени.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

Транспониране на Whistleblower directive в България

"Whistleblowing" е термин, с който се описва докладването на злоупотреби в компании, организации или държавни администрации.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

Забрана за извършване на конкурентна дейност от съдружник в ООД

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е предпочитана дружествена форма за упражняване на търговска дейност в България.
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ