Skip to content
Д-р Мирослава Христова в офиса на кантората

Д-р Мирослава Христова, LL.M (Виена)

Адвокат

Основни сфери на дейност

  • Търговско право и дружествено право
  • Цялостно правно обслужване дейността на немскоговорящи инвеститори в България
  • Държавни регулации
  • Търговия на дребно и защита на потребителите
  • Недвижими имоти и строително право
  • Трудово право
  • Защита на конкуренцията и картелно право
  • Данъчно право

Професионален опит

От 01.03.2013 г.
Основаване и ръководене на Адвокатска кантора Д-р Мирослава Христова, гр. София
От 01.03.2013 г.
02.2011 – 02.2013 г.
Асоцииран адвокат към Виенската адвокатска кантора Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, бюро София
02.2011 – 02.2013 г.
11.2007 – 01.2011 г.
Старши асоцииран адвокат в немската адвокатска кантора Rödl & Partner, бюро София
11.2007 – 01.2011 г.
06.2002 – 10.2007 г.
Адвокат в Адвокатска кантора Деньо Проданов, гр. София
06.2002 – 10.2007 г.
05.2001 – 05.2002 г.
Стажант в Софийски градски съд, гр. София
05.2001 – 05.2002 г.

Образование и членства

10.2017 – 06.2019 г.
Следдипломна квалификация по Европейско и международно икономическо право към Юридическия факултет на Виенския Университет
Придобита степен: Magister legum (LL.M)
10.2017 – 06.2019 г.
28.08.2017 г.
Вписване в регистъра на представителите по индустриална собственост към Българското Патентно ведомство (за марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели)
28.08.2017 г.
10.2005 – 06.2010 г.
Докторантура в Юридическия факултет на Виенския Университет.
Тема на докторската дисертация: "Българското дружество с ограничена отговорност от гледна точка на австрийския инвеститор"
Придобита степен: Doctor iuris (Dr. iur.)
10.2005 – 06.2010 г.
02.06.2002 г.
Вписан адвокат към Софийска адвокатска колегия
02.06.2002 г.
03.2002 – 04.2002 г.
Специализация по сравнителното право към Международната асоциация по сравнително право, Университет Страсбург, Юридически факултет
03.2002 – 04.2002 г.
10.1995 – 03.2001 г.
Магистър по право в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
10.1995 – 03.2001 г.

Езици

Български, Немски, Английски

Контакт