Skip to content

Договорно право

Нашето основно мото е правна превенция преди всичко. Добре обмислените и структурирани от икономическа и правна страна договори са основа на всяка успешна търговска дейност. Тяхната подготовка предполага задълбочено познаване на бизнеса на клиента и целия пазар, на който той функционира, както и самите механизми на съответната търговска дейност.

Договорното право е една от най-значимите сфери на дейност на нашата кантора, в която нашият екип притежава изключително богато ноу-хау и огромен опит. Ние сме дългогодишни доверени партньори на нашите клиенти по всички търговски въпроси, като познаваме техния бизнес по начин, по който бихме могли договорно да защитим изцяло и сигурно техните интереси.

Основни дейности

  • Цялостен анализ на бизнес инвестиции и проекти и изготвяне на всякакви видове договори във връзка с конкретен проект или оперативната дейност на нашите международни и български корпоративни клиенти;
  • Представителство на клиенти в преговори в страната и в чужбина;
  • Консултиране и цялостна правна помощ във връзка с обезпечаването, изпълнението или неизпълнението на договорни задължения и обезщетяване на вредите от неизпълнението, прекратяване, разваляне и унищожаване на договори;
  • Уреждане на възникнали извъндоговорни отношения в резултат на деликти (непозволено увреждане), водене на чужда работа без мандат или неоснователно обогатяване.