Skip to content

Alliuris

Адвокатска кантора "Д-р Мирослава Христова" е ексклузивен член за България на Алианса Alliuris

Алиансът Alliuris е силно професионално обединение на независими, средно големи адвокатски кантори в Европа, САЩ, Латинска Америка и Азия, специализирани в областта на европейското и международното корпоративно право. Канторите – членове на алианса, притежават богат и безценен опит във всички областите на гражданското и търговското право, което Ви дава възможност да постигнете международните си бизнес цели, стъпили на солидна правна основа.