Skip to content

Политика за защита на личните данни

Преди да използвате нашия уебсайт и да ни предоставите личните си данни, молим, прочетете нашата Политика за защита на личните данни внимателно. Молим, обърнете внимание, че използвайки нашия уебсайт и/или предоставяйки личните си данни, Bие автоматично се съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни.

Правна рамка

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена въз основа на действащото българско и европейско законодателство и по-конкретно въз основа на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“).

Адвокатска кантора Д-р Мирослава Христова е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламента. Адвокатската кантора събира и използва лични данни, само доколкото това е необходимо за предоставяне на правните ни услуги, за подбор на кадри или за осигуряване функционирането на нашия уебсайт, при стриктно спазване на ЗЗЛД и на Регламента.

Предоставянето на Bашите лични данни се извършва на доброволни начала. Видът на събираните от нас лични данни зависи от конкретната цел, за която се събират данните. Обработването и използването на Bашите данни от нас и от нашите служители се извършва, след като сме получили доброволното Ви съгласие и за целите на договорите, които сключваме с Bас, а в изключителни случаи и ако обработването е с цел спазването на законови задължения, на законните интереси на адвокатската кантора или на друго лице като се вземе предвид законът. Ние си запазваме правото да използваме Bашите анонимизирани лични данни за статистически цели.

Ние предприемаме всички необходими мерки от правно-технически и организационен характер, за да гарантираме пълната сигурност и защита на личните Ви данни срещу неоторизиран, незаконен или случаен достъп, загуба, използване или манипулиране.

Същевременно ние спазваме законовите срокове за съхранение и унищожаване на предоставените от Вас лични данни. Политиката на нашата кантора е да съхранява информация, представляваща лични данни, само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които ги обработваме, като спазваме стриктно законовите ни задължения. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които те са събрани.

За целите на изпълнение на договори, сключени с Bас, ние можем да изпращаме Bашите данни на трети страни с Bашето предварително съгласие и при стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни. Тази разпоредба включва държавни или местни власти, съдилища, ответни страни и др.

Вашите права във връзка с обработката на Bашите лични данни

Съгласно закона имате право на достъп до Bашите лични данни, обработвани от нас, по всяко време, до информация за прехвърляне на данни, както и право да искате корекция, допълване или изтриване на личните Ви данни. Можете също така да поискате ограничение за обработката на Вашите данни по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработка, да подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни, както и да предприемете съдебни действия, ако считате, че е налице законово нарушение относно личните Ви данни.

Като субект на данни имате право да получавате информация за правното основание на тяхното използване. Вие също имате право да поискате да се придържаме към законоустановения срок за тяхното запазване или да получите информация за критериите за определяне на срока на съхранение. Можете да получите повече информация от нас на следния адрес:

По Ваше искане ние ще Bи предоставим цялата необходима информация, за което сме задължени съгласно националното и европейско законодателство.

На горния адрес можете да поискате изтриване на Bашите лични данни, да възразите срещу тяхното използване и да упражнявате други права в това отношение. Ако упражняването на Bашите права е в съответствие със законовите изисквания, ние ще Bи подкрепим напълно при упражняването им.

Ако стигнете до заключението, че използването и/или обработката на Bашите данни нарушава законовите разпоредби за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Същото важи и за всички случаи, в които сте убедени, че има законови нарушения във връзка с Bашите лични данни.

Данните за контакт на Комисията за защита на личните данни са, както следва:

Правила за бисквитки, връзки към други сайтове

Уебсайтът на нашата Адвокатска кантора използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да се съхраняват на твърдия диск на Bашия компютър и в хардуера на мобилни устройства.

Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и да анализираме достъпа до нашия уебсайт. В допълнение към технически необходими бисквитки, които са от съществено значение за използването на уебсайта и неговите функции, ние използваме бисквитки от услугата Google Analytics за статистически цели. Тези статистически бисквитки ни помагат да разберем как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт, като събират и докладват информация анонимно. Aко продължите да използвате този уебсайт c Bаше съгласие, Bие приемате използването на статистически бисквитки.

Моля, имайте предвид също така, че бисквитки могат да се зареждат на Bашия хардуер чрез браузъра, който използвате. Съветваме Ви да проверите настройките на браузъра си, за да разберете дали и кои бисквитки се запазват. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите съответно браузъра си. Искаме обаче да отбележим, че в този случай вероятно няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Нашият уебсайт използва Google Maps, услуга от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана само „Google“). Използваме Google Maps, за да Bи покажем къде се намира нашият офис. Когато използвате Google Maps, бисквитките се съхраняват (постоянно) на Bашето устройство, което означава, че информацията за използването на този сайт (например вашият IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Използването на Google Maps и данните, предавани от Google, се осъществява в съответствие с правилата на Google за защита на данните. Можете да научите повече на https://policies.google.com/privacy. Ние нямаме влияние или контрол върху начина, по който Google използва и обработва Bашите данни и не поемаме никаква отговорност за това.

Уебсайтът на нашата адвокатска кантора може да съдържа връзки към други уебсайтове. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание или за Bашите лични данни, които се събират и обработват от тях.

Съветваме Bи да бъдете максимално внимателни към съдържанието и условията за използване на свързаните уебсайтове.

Промени в Политиката за защита на личните данни

Запазваме си правото да променяме и допълваме тази Политика за защита на личните данни. Всички промени и допълнения на тази Политика влизат в сила след публикуването им на нашия уебсайт.

Тази Политика за защита на личните данни влиза в сила на 15.02.2022 г.