Skip to content

Процесуално представителство

Правната превенция на нашите клиенти е основната цел на нашата работа. Винаги се стремим да откриваме евентуалните проблеми и да предвиждаме механизъм за решаването им, преди те да са възникнали.

Въпреки това, понякога възникването на правен спор не може да бъде избегнато. В тези случаи кантората осъществява процесуално представителство пред всички национални съдилища на територията на Република България, както и процесуално представителство пред арбитражен съд.

Дългогодишният ни опит в тази област ни позволява да предлагаме на нашите клиенти висококачествено процесуално представителство по граждански, трудови, търговски, административни, данъчни и изпълнителни дела.

През годините адвокати от екипа ни са защитавали успешно интересите на нашите български и чуждестранни клиенти в сферата на съдебното и извънсъдебното разрешаване на търговски, граждански и административни спорове.

Основни дейности

  • Детайлно проучване на казусите, събиране и обезпечаване на доказателства и изготвяне на становища за евентуален изход от спора;
  • Проучване на имущественото състояние на длъжниците в публичноправните регистри, изготвяне на анализи за евентуалната събираемост на вземането;
  • Действия по извънсъдебно решаване на спора, в това число водене на преговори за постигане на извънсъдебно споразумение; Участие в процедури по медиация;
  • Завеждане на искове пред държавните съдилища и арбитража, процесуално представителство пред всички инстанции;
  • Завеждане и процесуално представителство по изпълнителни дела.