Skip to content

Start up компании

Стартирането на нов бизнес изисква изключително детайлно проучване на пазара и правната рамка, за да може да доведе до желан успех. Всеки инвеститор, който все още не e предприел стъпки за учредяване на собствена компания, може да потърси нашето съдействие и да се довери на богатия ни опит със стартиращи компании, за да му дадем насоки и да очертаем правната рамка, която следва да бъде спазвана по отношение на бъдещия бизнес проект.

Като стратегически партньор на нашите клиенти, които искат да стартират свой собствен бизнес, ние предоставяме цялостно правно обслужване: от общите въпроси във връзка с учредяването на търговско дружество, през финансирането на проекта, до наемане на персонал и стартиране на дейност при съобразяване с всички административни и други приложими законови регулации.

Основни дейности

  • Изготвяне на пълния пакет от документи, необходими за учредяване на търговско дружество, които отговарят на специфичните нужди на клиента и са съобразени изцяло с бъдещата му дейност; Регистрация на дружеството в Търговския регистър и пред други държавни органи, ако дейността е лицензионна;
  • Осигуряване на пълно съдействие на новоучреденото дружество във връзка с цялостната организация на дейността, изготвяне на вътрешните му актове и процедури, наемане на персонал, документи, свързани с трудови правоотношения, провеждане на обучения на служителите във връзка с нормативната уредба, относима към дейността и др.;
  • Цялостно правно обслужване във връзка с наемни правоотношения, договори за строителство и надзор, договори и преговори с финансови институции във връзка с финансиране на дейността, договори и преговори с бизнес партньори;
  • Подготовка на необходимите договори и документи за стартиране на търговска дейност –договори – мостри, общи условия за продажба на стоки и услуги и др.