Skip to content

Търговия на дребно и потребителско право

Правните аспекти на търговията на дребно и потребителското право стоят в основата на нашата ежедневна дейност. Благодарение на дългогодишната ни работа с един от най-големите австрийски инвеститори в България в областта на бързооборотните стоки ежедневно се сблъскваме с предизвикателствата на многопластовите регулации на търговията на дребно, които са и най-бързопроменящи се през последните години – както на европейско, така и на национално ниво. В резултат на това нашата кантора има изключително ценен и рядко срещан на българския пазар опит във всички сфери на търговията на дребно (онлайн и офлайн), както и защитата на правата на потребителите.

Основни дейности

  • Анализ и становища относно специфични изисквания и регистрации на обекти за търговия на дребно, в това число и с храни и с биопродукти, пред компетентните държавни органи;
  • Анализ и становища относно изисквания за пускане на пазара и етикетиране на продукти, хигиенни изисквания и регулации;
  • Структуриране на ценови политики на международно и национално ниво, при пълно спазване на правната национална и европейска рамка във връзка с потребителските права и забраните за нелоялна конкуренция;
  • Анализ и становища относно изискванията за извършване на електронна търговия, представяне на продуктова информация, която се публикува, изисквания относно опаковане, извършване на доставка, удовлетворяване на рекламации и др.;
  • Подготовка на правната документация за извършване на електронна търговия – Общи условия, Политика за ползване на сайта, защита на лични данни и др.;
  • Анализи и защита при потребителски спорове. Отговорност за вреди от стоки, безопасност на продукти и изтегляне на продукти от пазара;
  • Правно съдействие по подготовка и преговаряне на договори с доставчици и партньори във връзка с онлайн и офлайн търговия на дребно;
  • Изготвяне и преговори на различни търговски споразумения, касаещи търговията на дребно, в това число транспортни и спедиторски договори и др.