Skip to content

Защита на личните данни

Ние оказваме пълно правно съдействие на нашите корпоративни клиенти по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, включително осигуряваме представителството пред Комисия за защита на личните данни и пред съответните съдилища. Нашата кантора предлага пълно правно обслужване на международни инвеститори при изпълнението на проекти, свързани със защита на данните, както и при прилагане на правилата за съответствие по отношение на защитата на данните в рамките на дружеството и на концерн-ниво, включително подготовката и договарянето на споразуменията и други вътрешни актове.

Основни дейности

  • Становища и консултации във връзка със защитата на личните данни и приложимото национално и европейско право;
  • Изготвяне и преговаряне на споразумения за защита на личните данни между държави в рамките на Европейския съюз и трети страни;
  • Изготвяне на вътрешно дружествени актове за защита на личните данни и провеждане на обучения на служители;
  • Представителство пред Комисия за защита на личните данни и съда.