Skip to content

Eurojuris

Адвокатска кантора "Д-р Мирослава Христова" е българската кантора, член на Eurojuris International

Всички кантори – членове на Eurojuris са независими, утвърдени адвокатски кантори в съответните държави. Те познават културата на своя регион, езика и последните промени в областта на правото и икономиката. Те са малки и средни адвокатски кантори, които са много активни в своята местна среда и правят международната адвокатска мрежата Glocal = глобална и локална едновременно. Членството ни в Eurojuris дава на нашите клиенти високото ниво на доверие и допълнително потвърждава международния ни опит и способността ни да се справяме с лекота със сериозните трансгранични предизвикателства.