Skip to content

Сфери на дейност

Ние сме експерти в най-важните области на корпоративното право

Нашата бутикова адвокатска кантора предлага комплексни правни услуги. Ние сме специализирани предимно в областта на дружественото и търговското право, защита на конкуренцията, недвижимите имоти, строителното право, трудовото и данъчното право, както и държавните регулации. Това ни позволява да разгледаме всеки казус във всичките му аспекти и да предложим на клиента цялостно решение за всяко бизнес предизвикателство.