Skip to content

Конкурентно право

Нито един инвестиционен проект или търговска дейност не биха имали успех, ако не бъдат спазвани антитръстовите забрани и забраните за нелоялна конкуренция. Икономическият анализ на пазара и необходимостта от правна превенция имат ключово значение както при развитието на конкретни проекти, така и при оперативния бизнес на нашите корпоративни клиенти.

Представлявайки дългогодишно интересите на един от най-големите австрийски инвеститори в областта на ритейла в България, сме решавали и решаваме изключително успешно много въпроси, свързани с антитръстовите забрани и нелоялната конкуренция, при стриктно съблюдаване на търговския интерес на клиента.

Основни дейности

  • Консултации и детайлни становища по въпроси, свързани със забранени споразумения. Подготовка на пространни вътрешни процедури за спазване на антитръстовите забрани от страна на служители. Провеждане на обучения на служители и цялостна подкрепа на оперативната дейност по всякакви въпроси на картелното законодателство;
  • Консултации и становища във връзка с нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, злоупотреба с господстващо положение, увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация и др.;
  • Провеждане на обучения на служители и цялостна подкрепа на оперативната маркетингова и рекламна дейност на клиента по всякакви въпроси на нелоялната конкуренция;
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и съдилищата по производства, свързани с картелното законодателство и нелоялното привличане на клиенти.