Skip to content

Маг. Цветомира Живкова вече е адвокат и младши партньор в Адвокатска кантора Д‑р Мирослава Христова

През м. юли, 2023 г. маг. Цветомира Живкова, която е част от екипа на Адвокатска кантора д-р Мирослава Христова от м. февруари, 2022 г., беше успешно вписана като младши адвокат към Софийска Адвокатска колегия и стана Младши партньор в адвокатската кантора.

Мл. адвокат Живкова специализира в областта на недвижимите имоти, антитръстовото право и защита на конкуренцията, както и в осигуряване спазването на законодателството. Тя много успешно консултира и представлява интересите на множество известни големи чуждестранни инвеститори. Основните ѝ сфери на дейност включват изготвяне на договори в рамките на сложни и мащабни проекти в областта на недвижимите имоти (търговски центрове и ритейл паркове), както и правни консултации в областта на големи маркетингови и рекламни активности, като се фокусира върху всички правни аспекти на рекламната и маркетинговата дейност на чуждите инвеститори в областта на нелоялната конкуренция и защитата на потребителите. Мл. адв. Живкова успешно развива и консултантските услуги на кантората в областта на така важното за инвеститорите трудовото право, в това число в областта на колективното преговаряне.

Продължаването на дейността на Цветомира Живкова в Адвокатска кантора Д-р Мирослава Христова като мл. адвокат и младши партньор допълнително обогатява и разширява някои от основните области на експертиза на Кантората и помага много на възможността ѝ да отговори на постоянно нарастващото търсене от страна на клиентите, представяйки изключително високо ниво на правно обслужване.

„Изключително съм щастлива, че нашата скъпа колежка Цветомира Живкова продължава своето развитие в нашата бутикова правна кантора като младши адвокат и младши партньор. В лицето на Цвети целият ни екип печели един високо мотивиран и надежден правен експерт и прекрасен колега, който допринася в много голяма степен за по-нататъшното успешно развитие на Адвокатска кантора д-р Мирослава Христова“, казва адв. д-р Мирослава Христова, LL.M.

През м. юли, 2023 г. маг. Цветомира Живкова, която е част от екипа на Адвокатска кантора д-р Мирослава Христова от м. февруари, 2022 г., беше успешно вписана като младши адвокат към Софийска Адвокатска колегия и стана Младши партньор в адвокатската кантора.

Мл. адвокат Живкова специализира в областта на недвижимите имоти, антитръстовото право и защита на конкуренцията, както и в осигуряване спазването на законодателството. Тя много успешно консултира и представлява интересите на множество известни големи чуждестранни инвеститори. Основните ѝ сфери на дейност включват изготвяне на договори в рамките на сложни и мащабни проекти в областта на недвижимите имоти (търговски центрове и ритейл паркове), както и правни консултации в областта на големи маркетингови и рекламни активности, като се фокусира върху всички правни аспекти на рекламната и маркетинговата дейност на чуждите инвеститори в областта на нелоялната конкуренция и защитата на потребителите. Мл. адв. Живкова успешно развива и консултантските услуги на кантората в областта на така важното за инвеститорите трудовото право, в това число в областта на колективното преговаряне.

Продължаването на дейността на Цветомира Живкова в Адвокатска кантора Д-р Мирослава Христова като мл. адвокат и младши партньор допълнително обогатява и разширява някои от основните области на експертиза на Кантората и помага много на възможността ѝ да отговори на постоянно нарастващото търсене от страна на клиентите, представяйки изключително високо ниво на правно обслужване.

„Изключително съм щастлива, че нашата скъпа колежка Цветомира Живкова продължава своето развитие в нашата бутикова правна кантора като младши адвокат и младши партньор. В лицето на Цвети целият ни екип печели един високо мотивиран и надежден правен експерт и прекрасен колега, който допринася в много голяма степен за по-нататъшното успешно развитие на Адвокатска кантора д-р Мирослава Христова“, казва адв. д-р Мирослава Христова, LL.M.